Iustitia

 

Vítejte u nás

S dobrým právníkem jde všechno lépe. Dá Vám objektivní pohled na věc, vyvaruje Vás různých kroků a upozorní na rizika, která mohou nastat.

 

 

Filozofie naší kanceláře

Filozofie naší kanceláře stojí na odbornosti, důslednosti a nezávislosti. A také na tom, že jsme čeští. Známe české prostředí, české právo a poskytujeme právní služby v Čechách. Našim klientům nabízíme maximální loajalitu.

 

 

Mezinárodní spolupráce

Fungujeme i na mezinárodním poli a to na bázi volné spolupráce se zahraničními advokátními kancelářemi. Díky členství v prestižním mezinárodním sdružení advokátních kanceláří Interlegal můžeme našim klientům poskytovat přímo či zprostředkovaně právní služby ve více než 40 zemích světa.

 

 

Media 

25. 5. 2016

Upozornění na projednávanou novelu

Zvažované zavedení plnohodnotné možnosti vyvinění právnických osob.

více
21. 5. 2016

K nerespektování zásady místní příslušnosti

Rozhovor s JUDr. Petrem Tomanem o nálezu Ústavního soudu ohledně místní…

více
5. 5. 2016

K právní úpravě vlastnictví a udržování rozhrad

Mgr. Saxlová k úpravě předělů mezi pozemky podle nového občanského zákoníku.

více
21. 4. 2016

Důkazní břemeno a kvalifikovaná výzva

Mgr. Kummer publikoval článek o projednací zásadě civilního sporného řízení.

více
7. 4. 2016

K civilněprávní úpravě ochranné normy

Mgr. Saxlová o novém institutu ochranné normy a jejím ochranném účelu.

více
10. 3. 2016

Odpovědnost za lékařský zákrok bez souhlasu?

Může být lékař shledán trestně odpovědným za lékařský zákrok bez souhlasu…

více

Náš tým 

JUDr. Petr Toman, LL.M.

 

Advokát s více než 25 lety praxe. Klade důraz na spojení odborné praxe kanceláře se specifickými potřebami klientely. Byl zvolen Právníkem roku 2005.

 

JUDr. Stanislav Devátý, Dr.

 

V advokacii působí od roku 1997. Je hodnocen jako jeden z nejlepších advokátů v ČR v oboru trestního práva a v oboru občanských a lidských práv.

 

JUDr. Jaroslav Novák, Ph.D.

 

Své rozsáhlé zkušenosti využívá při řešení složitých závazkových vztahů, v konkursu a vyrovnání. Specializuje se také na kapitálové trhy a právo cenných papírů.

 

JUDr. Roman Polášek

 

Byl oceněn v soutěži Právník roku za "Přínos české advokacii". Specializuje se na mezinárodní arbitráže a kauzy s mezinárodním prvkem, na obchodní a insolvenční právo.

 

JUDr. Filip Seifert, MBA

 

V právní oblasti působí od roku 1998. Věnuje se zejména trestnímu právu, sporům a smluvní agendě v obchodní a civilní oblasti, korporátní agendě, nemovitostem a zpracovává právní rozbory.

 

JUDr. Jan Nekola

 

Specializuje se na vedení právních sporů, úpadkové právo a vymáhání právních nároků, včetně trestně-právní agendy. Je autorem řady stěžejních právních stanovisek.

 

JUDr. Zuzana Smítková, Ph.D.

 

V advokacii působí od roku 1997. Ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na právo soukromé, především v oblasti nemovitostí a obchodních společností.

 

JUDr. Ing. Martina Šourková

 

Ve své praxi se věnuje občanskému a obchodnímu právu a právu obchodních společností. Specializuje se také na právo veřejných zakázek, insolvenční právo a bankovní právo.

 

JUDr. Jiří Váňa

 

 

Mgr. Jana Čechová Náplavová

 

Mgr. Jana Čechová Náplavová

 

Mgr. Kateřina Kavková

 

 

Mgr. Ludvík Kummer

 

Mgr. Ludvík Kummer

 

Aktuality 

10. 2. 2016

Volná pracovní pozice

Do našeho týmu hledáme advokátní koncipienty, absolventy právnických fakult v České republice.

více
8. 2. 2016

Mimosoudní řešení sporů

ČAK byla pověřena mimosoudním řešením sporů mezi advokáty a spotřebiteli.

více
16. 12. 2015

Kontakt na společnost BSP

S žádostí o proplacení nákladů řízení se obraťte na společnost BSP Lawyer Partners, a.s.

více
3. 11. 2015

Právo ve veřejné správě

JUDr. Petr Toman přednášel v rámci odborné konference Právo ve veřejné správě.

více