Iustitia

 

Vítejte u nás

S dobrým právníkem jde všechno lépe. Dá Vám objektivní pohled na věc, vyvaruje Vás různých kroků a upozorní na rizika, která mohou nastat.

 

 

Filozofie naší kanceláře

Filozofie naší kanceláře stojí na odbornosti, důslednosti a nezávislosti. A také na tom, že jsme čeští. Známe české prostředí, české právo a poskytujeme právní služby v Čechách. Našim klientům nabízíme maximální loajalitu.

 

 

Mezinárodní spolupráce

Fungujeme i na mezinárodním poli a to na bázi volné spolupráce se zahraničními advokátními kancelářemi. Díky členství v prestižním mezinárodním sdružení advokátních kanceláří Interlegal můžeme našim klientům poskytovat přímo či zprostředkovaně právní služby ve více než 40 zemích světa.

 

 

Media 

24. 10. 2016

Role správce při prosté a plné správě cizího majetku

Mgr. Kučera v Bulletinu advokacie o správě cizího majetku podle NOZ.

více
12. 9. 2016

Dvojí (trojí, paterý) metr české justice

JUDr. Petr Toman - zamyšlení se nad různým rozhodováním soudů v politických…

více
25. 8. 2016

Podání žaloby na určení a naléhavý právní zájem

Mgr. Kummer o zániku naléhavého právního zájmu po podání žaloby na určení.

více
28. 7. 2016

Odborné poskytování zdravotních služeb

O povinnosti poskytovatele zdravotních služeb provádět úkony odborně správným…

více
22. 7. 2016

Stručně k odkladnému účinku správní žaloby

Mgr. Čechová Náplavová publikovala článek o odkladném účinku správní žaloby.

více
20. 7. 2016

Rozhovor s JUDr. Tomanem o tzv. kauze Nagyová

Rozhovor s JUDr. Petrem Tomanem na ČT24 o podané obžalobě v kauze Nagyová

více

Náš tým 

JUDr. Petr Toman, LL.M.

 

Advokát s více než 30 lety praxe. Klade důraz na spojení odborné praxe kanceláře se specifickými potřebami klientely. Byl zvolen Právníkem roku 2005.

 

JUDr. Stanislav Devátý, Dr.

 

V advokacii působí od roku 1997. Je hodnocen jako jeden z nejlepších advokátů v ČR v oboru trestního práva a v oboru občanských a lidských práv.

 

JUDr. Jaroslav Novák, Ph.D.

 

Své rozsáhlé zkušenosti využívá při řešení složitých závazkových vztahů, v konkursu a vyrovnání. Specializuje se také na kapitálové trhy a právo cenných papírů.

 

JUDr. Roman Polášek

 

Byl oceněn v soutěži Právník roku za "Přínos české advokacii". Specializuje se na mezinárodní arbitráže a kauzy s mezinárodním prvkem, na obchodní a insolvenční právo.

 

JUDr. Jan Nekola

 

Specializuje se na vedení právních sporů, úpadkové právo a vymáhání právních nároků, včetně trestně-právní agendy. Je autorem řady stěžejních právních stanovisek.

 

JUDr. Zuzana Smítková, Ph.D.

 

V advokacii působí od roku 1997. Ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na právo soukromé, především v oblasti nemovitostí a obchodních společností.

 

E. Rezková, MA (Oxon), LL.M.

 

Jako ředitelka kanceláře má na starosti obchodní vedení a chod naší advokátní kanceláře.

 

JUDr. Jiří Polanský

 

Advokát s více než 40 lety praxe. Roku 2009 oceněn za "Přínos české advokacii".

 

Mgr. Jiří Myšák

 

Advokát specializující se na občanské, obchodní a trestní právo a na insolvenční řízení. Zaměřujeme se také na právo v oblasti nemovitostí, včetně stavebních řízení.

 

JUDr. Jitka Hořinová

 

Advokátka specializující zejména na právo obchodních společností a jejich přeměny a občanské právo se zaměřením na nemovitosti.

 

Mgr. Jana Čechová Náplavová

 

Advokátka s 15 letou praxí v oboru. Specializuje se zejména na správní, korporátní a pracovní právo, stejně jako na právo trestní.

 

Mgr. Ludvík Kummer

 

V advokacii působí téměř 10 let. Mimo to byl také jmenován soudním tlumočníkem pro jazyk německý.

 

Aktuality 

20. 10. 2016

Kniha Nestoři české advokacie

Oslava 60. výročí založení Bulletinu advokacie a slavnostní křest knihy Nestoři české advokacie aneb fascinující životy mezi paragrafy

více
15. 9. 2016

Mezinárodní spolupráce

Přímo či zprostředkovaně poskytujeme klientům právní služby ve více než 40 zemích světa.

více
8. 2. 2016

Mimosoudní řešení sporů

ČAK byla pověřena mimosoudním řešením sporů mezi advokáty a spotřebiteli.

více
16. 12. 2015

Kontakt na společnost BSP

S žádostí o proplacení nákladů řízení se obraťte na společnost BSP Lawyer Partners, a.s.

více