Iustitia

  Media
10. 10. 2017

Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

Mgr. Jaroslava Saxlová publikovala na serveru Právní prostor článek s názvem: K aktuálním rozhodnutím Ústavního soudu o otázce promlčení nároku na mimořádné zvýšení náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění. 

 

"Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění je esenciální složkou náhrady nemajetkové újmy na zdraví. Bolestné je poskytováno jako jednorázová náhrada vytrpěné bolesti způsobené poškozením zdraví, jeho léčením či odstraňováním následků poškození, zatímco účelem náhrady za ztížení společenského uplatnění je reflektování překážky lepší budoucnosti poškozeného vzniklé z důvodu způsobené újmy na zdraví, jejímž obsahem je omezení či ztráta možnosti seberealizace poškozeného ve všech myslitelných oblastech jeho života."

 

 

Celý článek si můžete přečíst zde.

Media 

7. 11. 2017

Nezákonnost odposlechů v kauze poslaneckých trafik

více
3. 11. 2017

Strašidlo českého zdravotnictví

více
20. 10. 2017

K návrhu veřejně přístupného systému eSbírka

více
18. 10. 2017

Srovnávací reklama obchodního řetězce Lidl

více
10. 10. 2017

Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

více
5. 10. 2017

Poznámka rozepře vs. poznámka spornosti

více
5. 10. 2017

Při sjednávání rozhodčí doložky buďte opatrní

více
5. 10. 2017

K otázce předpokladů přípustnosti dovolání

více