Iustitia

 

Služby a lidé

Každou firmu tvoří především lidé a jejich schopnosti a zkušenosti. Tým advokátní kanceláře TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI je složen z odborníků na slovo zvatých, kteří jsou uznávanými osobnostmi české advokacie a jsou podle toho také pravidelně oceňováni v odborných soutěžích a žebříčcích. Všichni partneři advokátní kanceláře působí v advokacii déle než 10 let. JUDr. Petr Toman v roce 2014 oslavil jubilejních 30 let v advokacii. V současné době v kanceláří působí 20 právníků, přičemž celkově se na práci advokátní kanceláře v činnostech, které zabezpečuje, podílí přes 30 osob.  

Naše advokátní kancelář má praktické a dlouholeté zkušenosti s poskytováním komplexních právních služeb jak korporátní a veřejnoprávní klientele, tak i jednotlivcům. S ohledem na početné personální zázemí naše kancelář disponuje týmy specializujícími se na různé oblasti práva a je tedy schopna poskytnout klientům vysoce kvalifikované právní služby v mnoha oblastech práva. 

Veřejnoprávní klienti 

veřejné zakázky a hospodářská soutěž, smlouvy a veřejné soutěže, právní služby týkající se nemovitostí (převody, restituce, smlouvy), ústavní právo, mezinárodní vztahy...

více

Služby pro jednotlivce 

sporná agenda a obhajoba, smluvní agenda, občanské právo, pracovní právo, správní právo, rodinné právo, ústavní právo, právní služby týkající se nemovitostí...

více

Korporátní klienti 

zakládání společností, fúze, akvizice, rozdělení, transformace společností, převody obchodních podílů a akcií, due diligence, ochrana obchodního jména...

více

Trestní právo 

zastupování, konzultace závazkových vztahů s ohledem na trestně právní aspekty, převzetí a příprava obhajoby, přímá účast při dílčích úkonech trestního řízení...

více

Naše specializace 

Díky mnohaletým zkušenostem našich advokátů má kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI mnoho specializací.

více