Iustitia

  Media
23. 11. 2017

Efektivní compliance program menších subjektů

Mgr. Petr Motyčka publikoval na serveru Epravo.cz článek s názvem: Efektivní compliance program menších subjektů.

 

"Compliance program představuje pro právnickou osobu zásadní nástroj ochrany před trestní odpovědností. Přesto jeho zavedení nepovažují zejména menší subjekty za nutné. Mnohdy se totiž domnívají, že compliance program se týká pouze velkých korporací a že jde o složitou a nákladnou záležitost, jejíž praktický přínos je velmi omezený. Tato představa je mylná."

 

Celý článek si můžete přečíst zde.

Media 

24. 1. 2017

K souborům zdravotnické techniky v režimu VZ

JUDr. Roman Polášek - jak mají nemocnice přistupovat k souborům zdravotnické techniky v režimu veřejných zakázek.

více
23. 1. 2017

Postavení správce při správě cizího majetku

Jedním z nových institutů, které do českého práva přinesla rekodifikace soukromého práva, je správa cizího majetku.

více
2. 1. 2017

K novele zákona o politických stranách

Mgr. Kučera - Co přináší velká novela zákona o politických stranách a politických hnutích?

více
2. 1. 2017

Úspěchy-Eliška Rezková MA (Oxon), LL.M.

více
31. 12. 2016

Silnější hlas České advokátní komory

JUDr. Petr Toman: Silnější hlas České advokátní komory mi častokrát chybí

více
15. 12. 2016

Odročení v kauze tzv. poslaneckých trafik

Advokáti, včetně JUDr. Petra Tomana podali námitku na podjatost žalobců.

více
30. 11. 2016

Rozhovor s JUDr. Tomanem o soudních znalcích

"Nekvalitní soudní posudek znamená nespravedlivé soudní řízení"

více
28. 11. 2016

Odpovědnost advokáta při poskytování právních služeb

Mgr. Paleček o omezení či vyloučení odpovědnosti advokáta při poskytování právních služeb.

více