Iustitia

 

Naše kauzy

Již od svého založení v roce 1993 zajišťuje advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI právní služby vysokého standardu jak domácí, tak zahraniční klientele. Naše advokátní kancelář má praktické a dlouholeté zkušenosti s poskytováním komplexních právních služeb jak korporátní a veřejnoprávní klientele, tak i jednotlivcům v mnoha oblastech práva. V dnešní době zastupuje advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI řadu dlouhodobých klientů v celé řadě právních oblastí.

Výčet kauz zde uvedených není komplexní, ale je pouze ukázkou praxe a zkušeností naší advokátní kanceláře v průběhu uplynulých několika let. Vzhledem k tomu, že práce advokáta je často spojena se zájmem novinářu o kauzu a osoby, které v ní vystupují, najdete zde i některé novinové články a reportáže spojené s kauzami našich klientům. 

Zastupování Obce Jiřice 

Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje od roku 2016 právní služby Obci Jiřice v právních sporech, zejména ve sporech v souvislosti s určením vlastnických práv k lesním pozemkům.

více

Městská část Praha 9 

Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje právní služby Úřadu městské části Praha 9 v souvislosti se záměrem Městské části nabýt vlastnické právo k několika pozemkům.

více

Torch Entertainment 

Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje od roku 2017 komplexní právní služby společnosti Torch Entertainment s.r.o., která podniká v oblasti IT a ICT, zejména v oblasti virtuální reality. Této společnosti poskytujeme komplexní právní poradenství a zastoupení zejména v oblasti IT práva, autorských práv a licencí.

více

Hlavní město Praha - lékařská pohotovostní služba 

Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje hlavnímu městu Praha "právní pomoc související s analýzou právní formy zajištění lékařské pohotovostní služby a lékárenské pohotovostní služby.

více