Iustitia

 

Naše kauzy

Již od svého založení v roce 1993 zajišťuje advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI právní služby vysokého standardu jak domácí, tak zahraniční klientele. Naše advokátní kancelář má praktické a dlouholeté zkušenosti s poskytováním komplexních právních služeb jak korporátní a veřejnoprávní klientele, tak i jednotlivcům v mnoha oblastech práva. V dnešní době zastupuje advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI řadu dlouhodobých klientů v celé řadě právních oblastí.

Výčet kauz zde uvedených není komplexní, ale je pouze ukázkou praxe a zkušeností naší advokátní kanceláře v průběhu uplynulých několika let. Vzhledem k tomu, že práce advokáta je často spojena se zájmem novinářu o kauzu a osoby, které v ní vystupují, najdete zde i některé novinové články a reportáže spojené s kauzami našich klientům. 

Mgr. Roman Boček, MBA 

Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje od roku 2013 doposud právní služby a zastoupení v kauze týkající se údajné korupce v nejvyšších patrech české politické scény. Naše advokátní kancelář obhajuje bývalého náměstka ministra zemědělství a člena představenstva Českých drah Mgr. Romana Bočka MBA.

více

Hlavní město Praha - veřejné osvětlení 

Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje hlavnímu městu Praha právní pomoc související s veřejným osvětlením na území hl. m. Prahy, zejména s veřejnými zakázkami v oblasti správy, provozu a údržby veřejného osvětlení a souvisejících zařízení na území hl. města Prahy.

více

Zastupování Obce Jiřice 

Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje od roku 2016 právní služby Obci Jiřice v právních sporech, zejména ve sporech v souvislosti s určením vlastnických práv k lesním pozemkům.

více

Česká jezdecká federace 

Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje od roku 2010 komplexní právní služby, včetně zastoupení, České jezdecké federaci. JUDr. Petr Toman je zároveň od roku 2011 doposud předsedou Disciplinární komice České jezdecké federace.

více