Iustitia

 

Služby a lidé

Každou firmu tvoří především lidé a jejich schopnosti a zkušenosti. Tým advokátní kanceláře TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI je složen z odborníků na slovo vzatých, kteří jsou uznávanými osobnostmi české advokacie a jsou podle toho také pravidelně oceňováni v odborných soutěžích a žebříčcích. Všichni partneři advokátní kanceláře působí v advokacii déle než 10 let. JUDr. Petr Toman v roce 2014 oslavil jubilejních 30 let v advokacii. V současné době v kanceláří působí 20 právníků, přičemž celkově se na práci advokátní kanceláře v činnostech, které zabezpečuje, podílí přes 30 osob.  

Naše advokátní kancelář má praktické a dlouholeté zkušenosti s poskytováním komplexních právních služeb jak korporátní a veřejnoprávní klientele, tak i jednotlivcům. S ohledem na početné personální zázemí naše kancelář disponuje týmy specializujícími se na různé oblasti práva a je tedy schopna poskytnout klientům vysoce kvalifikované právní služby v mnoha oblastech práva. 

Veřejnoprávní klienti 

Poskytujeme komplexní právní služby pro různé veřejnoprávní subjekty. Klienty právně zaštiťujeme mimo jiné v oblasti veřejných zakázek a hospodářské soutěže, v problematice týkající se nemovitostí, včetně restitucí a ve smluvní i sporové agendě.

více

Fyzické osoby 

Komplexní právní poradenství a zastoupení poskytujeme i jednotlivcům - fyzickým osobám, a to ve všech odvětvích práva. Právní služby poskytujeme ve smluvní i sporové agendě - např. v rodinném, pracovním, nemovitostním či správním právu.

více

Korporátní klienti 

Poskytujeme právní služby již při založení společnosti, řešení běžné agendy a transformací společnosti, včetně fúzí a akvizic, provádění auditů a DD, nastavení programu criminal compliance a GDPR. Poskytujeme též krizový právní management a služby v insolvenčním či exekučním právu.

více

Trestní právo 

Poskytujeme komplexní odbornou právní pomoc ve všech fázích trestního řízení. Klientům poskytujeme obhajobu v trestním řízení i zastoupení poškozených osob před soudy. Specializujeme se také na trestní odpovědnost právnických osob.

více

Specializované obory 

Díky mnohaletým zkušenostem našich advokátů má kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI zkušenosti s poskytováním právních služeb klientům z mnoha oborů.

více