Iustitia

 

Zajímavosti

Advokáti advokátní kanceláře TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI jsou vyhledávanými autory expertiz a stanovisek v různých oblastech práva. Dovolujeme si zde uvést některé z publikací členů naší advokátní kanceláře, stejně jako novinové články a reportáže týkající se kauz, ve kterých naše advokátní kancelář vystupuje.  

Partneři a advokáti naší advokátní kanceláře se také aktivně účastní veřejného života. Podpora a boj za svobodu a demokracii vždy patřily k hlavním pilířům naší advokátní kanceláře a je tomu tak až doposud. Partneři naší advokátní kanceláře stále prosazují tyto zásady ať již skrze aktivní členství ve výborech České advokátní komory a dalších institucích, založení a vedení Unie obhájců, informování veřejnosti, či politickou angažovanost. 

Aktivity v oblasti charitativní patří také k pravidelným činnostem naší advokátní kanceláře. Pravidelně podporujeme zejména divadla a umělecké divadelní spolky. V roce 2017 JUDr. Petr Toman také působil jako odborný poradce pro divadelní hru "Teror" - "strhující morální drama ze soudní síně s aktivní účastí diváků". Pravidelně také podporujeme zvířecí útulky, a to nejen finančně, ale mnozí z členů našeho týmu i poskytnutím domova. Více o společenském životě naší kanceláře se dozvíte v této sekci. 

 

Volná pracovní pozice

Chceme rozšířit náš tým! Hledáme advokátní koncipienty.

více

K souborům zdravotnické techniky v režimu VZ

JUDr. Roman Polášek - jak mají nemocnice přistupovat k souborům zdravotnické techniky v režimu veřejných zakázek.

více

K novele zákona o politických stranách

Mgr. Kučera - Co přináší velká novela zákona o politických stranách a politických hnutích?

více

Rozhodnutí o vyloučení státního zástupce

Rozhodnutí o vyloučení státního zástupce z důvodu poměru k projednávané věci nebo osobám po podání obžaloby

více

Máte slovo s M. Jílkovou

JUDr. Petr Toman v pořadu Máte slovo na téma Policie a státní zastupitelství.

více

Záruka za jakost vs. Práva z vadného plnění v NOZ

Platí stále dvouletá zákonná záruka pro uplatnění práv z vadného plnění?

více

Postavení správce při správě cizího majetku

Jedním z nových institutů, které do českého práva přinesla rekodifikace soukromého práva, je správa cizího majetku.

více

Co s neplatným důkazem v trestním řízení

JUDr. Polanský publikoval článek o důkazech v trestním řízení.

více

Náhrada za bolest z pracovního úrazu

K otázce stanovení výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem či nemocí z povolání

více

Předkupní právo spoluvlastníků

Předkupní právo spoluvlastníků ve světle novely občanského zákoníku.

více

Forum Municipal 2017

Přednáška JUDr. Petra Tomana na 5. ročníku Kongresu místní samosprávy.

více

Lze vylepšit podmínky pro obhajobu?

JUDr. Jiří Polanský o podmínkách obhajoby klienta vzatého do vazby.

více

Advokacie je v určitém historickém zlomu

Rozhovor s JUDr. Petrem Tomanem o advokacii v roce 2017.

více

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem při nadbytečnosti zaměstnance

více

Náležitosti příkazu k odposlechu

JUDr. Toman k náležitostem příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu

více

Rozhovor s JUDr. Petrem Tomanem o advokacii

JUDr. Petr Toman: Útoky na advokátní mlčenlivost se šíří jak ebola v Kongu

více

Trestní odpovědnost zastupitelů

JUDr. Petr Toman: Pokud má zastupitelstvo rozhodnout, musí znát veškeré okolnosti

více

Křest knihy JUDr. Bubníka

JUDr. Petr Toman se zúčastnil křtu knihy JUDr. Gerhardta Bubníka

více

K návrhu novely zákona na ochranu zvířat proti týrání

Mgr. Vojáčková k návrhu novely zákona na ochranu zvířat proti týrání

více

Ke střetu restitučních nároků více subjektů

Platí stále přednost restitučních nároků ostatních oprávněných osob před nároky obcí, nebo došlo ke změně ustálené judikatury?

více

R.I.P. JUDr. Karel Čermák

S velkou lítostí jsme přijali zprávu, že dnes zemřel JUDr. Karel Čermák

více

Nejvyšší soud rozhodl v kauze Rath

JUDr. Petr Toman k rozhodnutí Nejvyššího soudu ohledně odposlechů v kauze Rath

více

Pravomoc použít odposlech Celní správou ČR

Mgr. Šefrna o pravomoci použít odposlech a záznam příslušným orgánem Celní správy

více

Rezervační smlouva v realitních transakcích

Mgr. Hafner publikoval článek o rezervační smlouvě v realitních transakcích.

více

Nový vývoj v tzv. kauze Nagyová

V mediálně sledované kauze naše advokátní kancelář obhajuje Mgr. Romana Bočka, MBA

více

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Mgr. Jakub Šefrna a JUDr. Petr Toman, LL.M. publikovali článek v časopise epravo.cz

více

Většina lidí se ani nedozví, že jim byl napíchnut telefon

JUDr. Petr Toman k tisícům odposlechů, které jsou v ČR ročně provedeny - ČT24

více

Pohledávka zajištěná zadržovacím právem

Mgr. Šefrna a JUDr. Toman o popření zajištěné pohledávky insolvenčním správcem

více

Osobnosti do turbulentní doby

Ke kandidatuře JUDr. Petra Tomana do představenstva ČAK

více

Naléhavost věci v případě podání ústavní stížnosti

Krátké pozastavení nad naléhavostí věci v případě podání ústavní stížnosti

více

Soud znovu řešil kauzu poslaneckých "trafik"

Pokračování výslechů svědků u OS pro Prahu 1 v tzv. kauze poslaneckých "trafik"

více

Novela zákona o obcích, krajích a o hl. m. Praze

Rozhovor s JUDr. Petrem Tomanem o odpovědnosti zastupitelů - Český rozhlas

více

JUDr. Toman o odpovědnosti starostů a zastupitelů

"Práce zastupitele je srovnatelná s prací ošetřovatele lvů. Já osobně bych nekandidoval"

více

Stát má nekompetentní trestní politiku

V Brně proběhla další konference Unie obhájců, které se zúčastnil i JUDr. Toman

více

Přeplatek na důchodových dávkách se nevrací

JUDr. Pavlína Zíková o odpovědnosti za vznik přeplatku na důchodových dávkách

více

Poznámka rozepře vs. poznámka spornosti

více

Srovnávací reklama obchodního řetězce Lidl

více

Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

více

Při sjednávání rozhodčí doložky buďte opatrní

více

K otázce předpokladů přípustnosti dovolání

více

K návrhu veřejně přístupného systému eSbírka

více

Strašidlo českého zdravotnictví

více

Nezákonnost odposlechů v kauze poslaneckých trafik

více

Právnická firma roku 2017

AK TDP - velmi doporučovaná kancelář v kategorii Trestní právo

více

Úspěchy-Eliška Rezková MA (Oxon), LL.M.

více

Efektivní compliance program menších subjektů

více

P. Toman k neoprávněnosti užívání půdy spol. Agrofert

více

Kriminalizace darů poskytovaných obcím

více

Na konkurenční doložce nešetřit

více